Om Opplev Oppdal

Opplev Oppdal er et aksjeselskap med 5 hovedaksjonærer; Eiendomsmegler1MN, Oppdal Booking as, BOMA Holding, Profundus, Flemming Vatne og Gerd-Mette Vatne Drabløs. Virksomheten vår er nedfelt i våre vedtekter. Vår drift følger Aksjeloven, Tivoliloven, Arbeidsmiljøloven og vi er medlem av Norsk Raftingorganisasjon. Vårt forsikringsselskap er Gjensidige Forsikring. Vi er medlem av Oppdal næringsforening og Oppdal Destinasjon AS.

Vår forretningsmodell er basert på teorien om opplevelsesøkonomien der de 8 konkurransemidlene står sentralt. Vi utgjør ca 2,5 årsverk og har 2 faste stillinger. Sesongansatte guider og tilkallingsguider utgjør resten av "produksjonen".

Vi har kommersialisert naturbaserte opplevelser i Oppdal og har siden starten i 1989 skapt noen fantastiske tilbud. Vi har nå 4 kategorier av aktiviteter: Rafting, Juving, Zip Line og Tvekampen. I 2009 ble vi en ren aktivitetsbedrift, sertifiserte oss til Mijløfyrtårn og driver en effektiv og bærekrafting organisasjon. Andre tjenester som overnatting, servering og transport tilbyr vi via våre samarbeidspartnere. Noe transport tilbyr vi også selv.

_NEW2098  _NEW3083  test_juv_175

Samarbeidspartnere

Raftingen foregår på Driva med Raftingsenteret, 6 km sør for Oppdal sentrum, som utgangspunkt. Her samarbeider vi med Granmo Camping og er kjempefornøyd med plassering og hvordan logistikken fungerer. Vi har 3 ulike turer på Driva elv og disse kan du lese om under rafting.

Juvingen foregår i nedre del av Festa. Når det fullstendige tilbudet foreligger har vi familiejuving like nedenfor Vardammen med "Svinfallet" og "3 fosser" som absolutte høydepunkter på denne turen. Her samarbeider vi med Trollheimsporten som ligger ved Rv 70 vest for Oppdal.
Den heftige juvturen har Breesgård Turistsenter som utgangspunkt, og her bruker vi den spektakulære strekningen fra Gardshølen til og med samløpet med Driva. Juvingen ligger ca 22 km vest for Oppdal sentrum.

Zip Line er den nye farsotten i dagens opplevelsestilbud. Opplev Oppdal anla den første Zip Line banen i Villmarksleiren i 2001. Denne er videreutviklet og består i dag av 2 vaierspenn som rager 30 meter over Driva. Det spesielle ved våre Zip Line spenn er at de krysser elveløp.
Vi har under planlegging et nytt anlegg med en rekke vaierspenn over Festajuvet. Dette blir den råeste Zip Line parken i nordeuropa. Vi gleder oss veldig til å ferdigstille denne. Da vil vi ha 2 anlegg tilsammen, henholdsvis i Villmarksleiren og i Festa.

Tvekampen er den mest brukte aktiviteten vår per idag. Tvekampen er et lavterskeltilbud, den er åpen hele året, og den er sosial og engasjerende. Tvekampen er for grupper og foregår i Villmarksleiren, 5 km fra Oppdal sentrum. I Villmarksleiren samarbeider vi med Nerviken. Villmarksleiren i Oppdal er en opplevelse i seg selv, og det er en glede å ta imot grupper her.

Villmarksleiren leier vi av grunneier og bonde Steingrim Viken og her har vi aktivitetene, mens Nerviken leier ut fine bygninger til kurs, servering og overnatting. Se bilder

Vi har utarbeidet aktivitetsprogrammene for bedrift, skole, private lag og institusjoner. Vi har alle nivå på aktivitetene og de er tilpasset målgruppene.

aktiviteter

Våre verdier er R E N, som betyr ren, ekte og naturlig. Naturen, miljøet og sikker ferdsel er grunnpilaren i vår virksomhet. Alle våre aktiviteter er ledet av guider og aktivitetsledere som er trygge og tydelige ledere. Du skal trives sammen med oss. 

Dere som besøker oss blir utfordret på å være tilstede. Det betyr at dere er sammen med andre om aktivitetene. Vi ser gjerne at dere legger vekk mobilen, røykpakka og andre forstyrrende elementer. Da får dere så mye igjen for opplevelsen og samhandlingen med oss alle.

Vi har en lang hovedsesong fra april til november, og så en lang vinter der vi kun har åpent i Villmarksleiren for grupper.
I sommersesongen er vi 10 ansatte som alle gjør sitt ytterste for å levere daglige opplevelser til folket. Våre elveguider rekrutteres i hovedsak fra Canada og Australia. De har alle internasjonal erfaring og er sertifiserte elveguider.

Daglig leder Gerd-Mette Vatne Drabløs, driftsleder anlegg og aktiviteter Flemming Vatne og driftsleder marked/salg/kunde Rønnaug Nyrnes ønsker dere velkommen til Opplev Oppdal!

    P3230251     P5070492

    Flemming Vatne                                               Gerd-Mette Vatne Drabløs