Raftingsenteret

Sesong/tidspunkt

Priser


Rafting normaltur, 14 km lørdager
Rafting normaltur, 14 km søn – fre

medio mai – medio september
kl 10:30 – 13:00 og 14:00 – 17:00

Kr. 890 pp lørdag
Kr  790 pp søn-fre


Rafting normaltur, 14 km man – fre Bedriftsgrupper

kl 10:30 – 13:00 og 14:00 – 17:00

Kr. 790 pp søn – fre


Rafting normaltur, 14 km, søn – fre Skolegrupper

kl 10:30 – 13:00 og 14:00 – 17:00

Kr. 690 pp søn – fre


Rafting, lett tur 7 km, grupper fra 9 år – 14 år

Kr. 490 pp søn – fre


Barne- og familietur, 7 km

medio juni – medio august,
kl 10:30 – 14:00

Kr. 390 pp, voksne og barn, søn- fre


Juving

ca 1. juli – medio oktober,
kl 10:30 – 14:00

Kr. 790 pp (min. 4 personer)


Villmarksleiren

Tidspunkt

Priser


Tvekampen 2 t.

kl 10:00 – 12:00 eller kl 14:00 – 16:00

Kr. 490 pp


Vengavollspranget Zip Line

kl 12:00 – 13:00 eller kl 16:00 – 17:00

Kr. 290 pp, kun for grupper min. 3500 kr


Tvekampen + Vengavollspranget Zip Line

kl 10:00 – 13:00, kl 14:00 – 17:00 og
kl 17:00 – 20:00

Kr. 690 pp


Skolegrupper

Tidspunkt

Priser


Hel dag Villmarksleiren
(Tvekamp, Vengavollspranget og Konsekvensløype)

kl 10:00 – 16:00 inkl pause (egen mat)

Kr. 790 pp Skoleklasser, lag og foreninger


Skolegrupper Juving

kl 10:00 – 14:00

Kr. 690 pp Skoleklasser fra 10. kl


Skolegrupper Rafting Normalturen på Driva

kl 10:00 – 12:00 eller 14:00 – 16:00

kr. 690 pp Skoleklasser fra 10.kl


Skolegrupper Rafting lett tur

kl 10:00 – 12:00 eller 14:00 – 1600

kr. 490 pp Skoleklasser 9. trinn og lavere


Aktivitetspakker

Tidspunkt

Priser


Rafting og Vengavollspranget

Kl 14:00 – ca 18:30

Kr 1200 pp (grupper)


Rafting og Tvekamp 2 timer

Kl 10:30 – 16:00

Kr 1300 pp


Rafting og Juving

Kl 10:00 – 17:00

Kr 1500 pp