Prisliste

RaftingsenteretSesong/tidspunktPriser
Rafting normaltur, 14 km lørdager
Rafting normaltur, 14 km søn - fre
medio mai - medio september
kl 10:30 - 13:00 og 14:00 - 17:00
Kr. 890 pp lørdag
Kr  790 pp søn-fre
Rafting normaltur, 14 km man - fre Bedriftsgrupper kl 10:30 - 13:00 og 14:00 - 17:00 Kr. 790 pp søn - fre

Rafting normaltur, 14 km, søn - fre Skolegrupper

kl 10:30 - 13:00 og 14:00 - 17:00 Kr. 690 pp søn - fre
Rafting, lett tur 7 km, grupper fra 9 år - 14 år Kr. 490 pp søn - fre
Barne- og familietur, 7 km

medio juni - medio august,
kl 10:30 - 14:00

Kr. 390 pp, voksne og barn, søn- fre
Juving ca 1. juli - medio oktober,
kl 10:30 - 14:00
Kr. 790 pp (min. 4 personer)
VillmarksleirenTidspunktPriser
Tvekampen 2 t. kl 10:00 - 12:00 eller kl 14:00 - 16:00 Kr. 490 pp 
Vengavollspranget Zip Line kl 12:00 - 13:00 eller kl 16:00 - 17:00 Kr. 290 pp, kun for grupper min. 3500 kr
Tvekampen + Vengavollspranget Zip Line

kl 10:00 - 13:00, kl 14:00 - 17:00 og
kl 17:00 - 20:00

Kr. 690 pp 

Skolegrupper Tidspunkt Priser
Hel dag Villmarksleiren
(Tvekamp, Vengavollspranget og Konsekvensløype)

kl 10:00 - 16:00 inkl pause (egen mat)

Kr. 790 pp Skoleklasser, lag og foreninger
Skolegrupper Juving kl 10:00 - 14:00 Kr. 690 pp Skoleklasser fra 10. kl
Skolegrupper Rafting Normalturen på Driva kl 10:00 - 12:00  eller 14:00 - 16:00 kr. 690 pp Skoleklasser fra 10.kl
Skolegrupper Rafting lett tur kl 10:00 - 12:00 eller 14:00 - 1600 kr. 490 pp Skoleklasser 9. trinn og lavere

 

 

Aktivitetspakker Tidspunkt Priser
Rafting og Vengavollspranget Kl 14:00 - ca 18:30 Kr 1200 pp (grupper)
Rafting og Tvekamp 2 timer Kl 10:30 - 16:00 Kr 1300 pp
Rafting og Juving Kl 10:00 - 17:00 Kr 1500 pp

gå til bestillingsskjema

vis aktivitetsoversikt

 

Prisliste

Raftingsenteret                                              Sesong                                                                Pris

Rafting Normalturen     medio mai – medio september                               850  pp lør/ 750 pp søn - fre

Rafting Gråura                                 august – september                      1250 pp  Minsteantall

Barne- og familieturen medio juni – medio august                        400 pp barn. 500 kr pp voksne

 

Juving                                  ca 1. juli – medio september                     750 pp, min 4 pers

 

Villmarksleiren                 Hele året                                                            Pris

Tvekampen 2 t                                                                                               450 pp  Min. 3850 kr per gruppe

Tvekampen 3 t                 fre – søn, kl 10 – 13 lør                                 550 pp  Min. 4500 kr per gruppe

Tvekampen + Vengavollspranget Zip Line 3 t                                    550 pp  Min. 5500 kr per gruppe

Høydeparken 2 t                                                                                            650 pp  Min. 6500 kr per gruppe

Høydeparken + Vengavollspranget Zip Line 3 t                                 750 pp  Min. 7500 kr per gruppe

Tvekampen & Høydeparken ( 2 t + 2 t )                                                               750 pp  Min 7500 kr per gruppe

Tvekampen & Høydeparken med Zip Line ( 2 t + 3 t )                     850 pp  Min 7500 kr per gruppe

Zip Line Vengavollspranget                                                                       Minstepris 4500 kr. Kun for grupper

 

 

Kombinasjoner                    sesong                                                            Pris       

Rafting & Juving                                                                                             1600 pp

Rafting kl 14 & Zip Line                                                                                 1100 pp, min 8 pers

Rafting + Tvekamp 2 t                                                                                  1300 pp

Rafting + Høydeparken 2 t                                                                         1450 pp

Rafting + Høydeparken + Zip Line                                                           1600 pp                                              

Rafting + Høydeparken +  Zip Line + Tvekampen                                             2300 pp*             2 dager

Rafting + Juving + Høydeparken + Zip Line                                         2500 pp*             2 dager